Kamera & SIM

Vad menas med larmet "Kamera uppkoppling förlorad"?

"Kamera uppkoppling förlorad" larmet indikerar att det har uppstått en förlust av anslutning mellan din kamera enhet och Nordic Gamekeeper-systemet. Detta larm utlöses när enheten inte kan upprätta e…

Mikael Fransson
Uppdaterad av Mikael Fransson

Vad betyder larmet "Betalningen misslyckades"?

Larmet "Betalning för prenumeration misslyckades" utlöses när betalningen för din prenumeration på ditt NG-SIM inte lyckades genomföras. Detta larm meddelar dig att betalningstransaktionen inte kunde…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Max dataförbrukning nådd"

Larmet "Max dataförbrukning nådd" är en notifikation från Nordic Gamekeeper angående ditt Cloud Camera/NG-SIM-abonnemang. Detta larm utlöses när ditt abonnemang har nått sin datagräns eller har gått…

Claes
Uppdaterad av Claes

Betalning för prenumeration misslyckades på grund av auktoriseringsfel

Larmet "Betalning för prenumeration misslyckades på grund av auktoriseringsfel" indikerar att det uppstod ett problem vid bearbetningen av din prenumerationsbetalning för Nordic Gamekeepers tjänster.…

Mikael Fransson
Uppdaterad av Mikael Fransson

Vad betyder larmet "Fel FTP-lösenord"?

Larmet "Felaktigt FTP-lösenord" indikerar att du har angett ett felaktigt FTP-lösenord i din tredjepartskamera, vilket gör att kameran inte kan ansluta till FTP-servern. Detta larm fungerar som en no…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Fel SMTP-lösenord"?

Larmet "Fel SMTP-lösenord" indikerar att det har uppstått problem med inloggningen när din kamera försöker ansluta till SMTP-servern för e-postaviseringar. Detta kan bero på att felaktigt lösenord ha…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Många fotoinställningar"?

Larmet "Många fotoinställningar" indikerar att du troligtvis har konfigurerat både SMTP (e-post) och FTP (filöverföring) inställningar i din tredjeparts kamera för fotouppladdningar. Detta kan orsaka…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Kamera kritiskt batterinivå"?

Larmet "Kamera kritiskt batterinivå" indikerar att batterinivån på din Cloud Camera är kritiskt låg och kräver omedelbar uppmärksamhet. Detta larm fungerar som en påminnelse om att byta ut AA-batteri…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Ditt NG-SIM är nu permanent avstängt"?

När du får larmet "Ditt NG-SIM är nu permanent avstängt" innebär det att ditt NG-SIM-abonnemang har avslutats och ditt abonnemang har automatiskt migrerats till ett NG Gallery. Detta larm utlöses när…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Hög dataanvändning"?

Larmet "Gräns för användning av prenumeration nådd" indikerar att du har nått 90% av din datagräns för din NG-SIM-prenumeration. Detta larm fungerar som en påminnelse om att du närmar dig din datagrä…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "NG-SIM stängs av om 14 dagar"

Larmet "NG-SIM stängs av om 14 dagar" och prenumerationen migreras till galleriet" indikerar att din NG-SIM-prenumeration närmar sig sitt utgångsdatum. Efter avslutningen kommer din prenumeration aut…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "kamera låg batterinivå"?

Larmet "Kamera låg batterinivå" indikerar att batterinivån i din Cloud Camera är låg. Detta larm fungerar som en påminnelse om att kamerans strömkälla behöver uppmärksammas för att säkerställa oavbru…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Betalningen misslyckades, dragningen nekad"?

Larmet "Betalningen misslyckades, dragningen nekad" indikerar att betalningen för din prenumeration inte lyckades på grund av att din bank avvisade transaktionen. Detta larm utlöses när banken nekar…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "kameralagring nästan full"?

När du får en notifiering som säger "Kameranlagring nästan full," innebär det att lagringskapaciteten för SD-kortet i din Cloud Camera närmar sig sin gräns. SD-kortet är den minneskort som används fö…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Betalning misslyckades, täckning saknas"

Om du får ett larm med meddelandet "Betalning misslyckades, täckning saknas" innebär det att betalningen för din prenumeration inte kunde genomföras på grund av bristande medel på det associerade bet…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Betalningen misslyckades, betalningsmetoden utgången"?

Om du får en notifikation som indikerar att betalningen för din prenumeration har misslyckats på grund av ett utgånget eller saknat betalningsmedel, innebär det att betalningen inte kunnats genomföra…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "kameralagring fullt?

När du får en larmindikation om "kameralagring fullt" innebär det att lagringskapaciteten för kamerans minne är helt utnyttjad och det finns inte längre utrymme att lagra nya bilder. När kamerans lag…

Claes
Uppdaterad av Claes

Kontakta