Hur ändrar jag schematiden på min foderautomat?

Claes Uppdaterad av Claes

Om du vill ändra en schematid på din foderautomat med hjälp av FeedCon®, följ dessa steg:

  1. Öppna Nordic Gamekeeper-appen.
  2. Välj foderautomaten för vilken du vill ändra schematiden.
  3. Navigera till schemainställningarna.
  4. Välj den schematid du vill ändra och gör de nödvändiga justeringarna.
  5. Spara ändringarna genom att trycka på "Spara"-knappen.
  6. Upprepa steg 4 och 5 för eventuella ytterligare schematider du vill ändra.
  7. Tryck på "Spara".

Kunde vi hjälpa dig?

Vilket batteri är kompatibelt med Nordic Gamekeeper-foderautomaterna?

Hur kan jag aktivera Astro-läge på mitt foderstidschema för min foderautomat?

Kontakta