Vad menas med larmet "Kamera uppkoppling förlorad"?

Mikael Fransson Uppdaterad av Mikael Fransson

"Kamera uppkoppling förlorad" larmet indikerar att det har uppstått en förlust av anslutning mellan din kamera enhet och Nordic Gamekeeper-systemet. Detta larm utlöses när enheten inte kan upprätta en korrekt kommunikation under de senaste 48 timmarna.

För att hantera larmet "Kamera uppkoppling förlorad", följ dessa steg:

  1. Kontrollera kamerans batteri: Se till att batteriet som driver din kamera inte har för låg ström eller är urladdat. Om batterinivån är för lågt, ladda upp eller byt ut det om det är nödvändigt.
  2. Kontrollera eventuellt skadade kablar: Inspektera kablar som är anslutna till det externa batteriet för eventuella skador eller avbrott. Se till att alla kablar är säkert anslutna och i gott skick.
  3. Kontrollera eventuell skada på antennen: Inspektera den anslutna antennen för eventuella skador eller avbrott. Se till att antennen är säkert ansluten och i gott skick.
  4. Kontrollera ditt abonnemang: Om ditt abonnemang har löpt ut, följ dessa steg.
    1. Förnya eller uppgradera abonnemanget: Om ditt abonnemang har löpt ut eller om du har nått datagränsen kan du förnya eller uppgradera ditt abonnemang direkt i Nordic Gamekeeper-appen. Gå till fliken för abonnemang på din enhet och följ anvisningarna för att förnya eller välja en högre abonnemangsnivå som passar dina behov.
    2. Uppdatera betalningsinformationen: Om ditt abonnemang inte har löpt ut men din betalningsinformation behöver uppdateras, se till att du anger korrekta och aktuella betalningsuppgifter. Detta kommer att säkerställa en smidig förnyelseprocess för ditt abonnemang.
  5. Kontakta Nordic Gamekeeper-support: Om larmet "Kamera uppkoppling förlorad" kvarstår efter att du har kontrollerat batteriet och kablarna, rekommenderas det att kontakta Nordic Gamekeeper-supportteamet för ytterligare hjälp. De kommer att kunna tillhandahålla specifika felsökningssteg och hjälpa till att lösa anslutningsproblemet.

Genom att följa dessa steg kan du felsöka och åtgärda larmet "Kamera uppkoppling förlorad" på din kamera enhet.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "Betalningen misslyckades"?

Kontakta