Hur uppdaterar jag mitt betalningsmedel för mitt abonnemang?

Claes Uppdaterad av Claes

Det finns två sätt att uppdatera ditt betalningsmedel för ditt abonnemang, antingen via appen eller på webben.

För att uppdatera ditt betalningsmedel via Nordic Gamekeeper-appen:

  1. Öppna appen och gå till din profil.
  2. Välj Betalningsmedel i menyn.
  3. Lägg till ditt nya betalningsmedel och spara ändringarna.
  4. På dina enheter med NG-SIM, gå till avsnittet Enheter och abonnemang.
  5. Välj det nya betalningsmedlet från fältet Betalningsmedel.

För att uppdatera ditt betalningsmedel på Nordic Gamekeeper-webben:

  1. Gå till account.nordicgamekeeper.com och logga in med kontot som används i NG-appen.
  2. Navigera till Inställningar och Betalningar.
  3. Lägg till ett nytt betalningsmedel och välj det från avsnittet Abonnemang.
  4. Se till att uppdatera betalningsmedlet på alla dina enheter.

Observera! Det är viktigt att notera att uppdatering av betalningsmedel endast påverkar framtida betalningar, det ändrar inte den aktuella betalningen eller det aktiva abonnemanget.

Kunde vi hjälpa dig?

Hur kommer jag igång med min Cloud camera?

Hur formaterar jag min Cloud Camera?

Kontakta