Hur kalibrerar jag FeedCon®?

Claes Uppdaterad av Claes

För en korrekt kalibrering av FeedCon:

  1. Koppla bort batterikablarna från batteriet.
  2. Vänta i en minut.
  3. Anslut batterikablarna till batteriet igen.
    OBS! Om du har en äldre version av FeedCon (med mässingspinnar): Se till att täcka över solpanelen om du har en ansluten till FeedCon®-enheten innan du klickar på "Kalibrera FeedCon" i appen.
  4. I Nordic Gamekeeper-appen går du till enheten du vill kalibrera.
  5. Tryck på "Kalibrera FeedCon".

Kunde vi hjälpa dig?

Hur kopplar jag samman NG-SIM® med min redan installerade FeedCon®?

Hur kopplar jag samman min Nordic Gamekeeper Cloud Camera med min redan installerade FeedCon®?

Kontakta