Vad ska jag göra om jag har problem med Multi-user-läget?

Claes Uppdaterad av Claes

Om du upplever problem med att sätta upp eller använda Multi-user-läget, rekommenderar vi att du kontrollerar att du har den senaste appversionen och följer instruktionerna för att bjuda in och hantera användare. Om problemet kvarstår kan du kontakta vårt supportteam för ytterligare hjälp och vägledning.

Kunde vi hjälpa dig?

Kan jag ändra rollen för en användare när de har tilldelats en roll i Multi-user-läget?

Hur kan jag ta bort en användare från Multi-user-läget?

Kontakta