Vad betyder larmet "FeedCon startades om"?

Claes Uppdaterad av Claes

När du ser larmet "FeedCon har startats om" indikerar det att FeedCon-enheten har startats om av någon anledning. Detta kan hända när du kopplar bort och ansluter batteriet under kalibrering eller när du byter ut ett tomt batteri mot ett nytt.

Syftet med detta larm är att ge dig information om enhetens status och att meddela dig att en omstart har inträffat. Det är en normal del av enhetens funktion och behöver inte nödvändigtvis indikera något problem eller fel.

Om du medvetet utförde en åtgärd som orsakade omstarten, som kalibrering eller batteribyte, kan du helt enkelt bekräfta larmet och fortsätta använda FeedCon som vanligt.

Om enheten har startats om oväntat eller utan din inblandning kan det vara värt att kontrollera batterinivån och se till att det är korrekt anslutet. Om du stöter på några problem eller frågor relaterade till omstarten rekommenderas det att du konsulterar användarhandboken eller kontaktar Nordic Gamekeepers supportteam för ytterligare hjälp.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "Hög tempratur"?

Vad betyder larmet "Uppkoppling bruten"?

Kontakta