Vad är adaptiv konfiguration på Cloud Camera®?

Claes Uppdaterad av Claes

Adaptiv konfiguration är en funktion som automatiskt justerar inställningarna på Cloud Camera® för att optimera användningen av data under månaden.

Det görs genom att analysera kamerans dataanvändning i realtid och göra justeringar av inställningarna vid behov.

Till exempel, om kameran tar många bilder under dagen kan den justera upplösningen eller komprimeringsinställningarna för att minska storleken på bilderna och därmed minska dataanvändningen. Å andra sidan, om kameran inte tar så många bilder kan den öka upplösningen eller minska komprimeringsinställningarna för att säkerställa att bilderna är av högsta kvalitet.

Kunde vi hjälpa dig?

Hur bör jag placera Cloud Camera®?

Hur många MB ingår i Cloud Camera®-abonnemanget?

Kontakta