Vad betyder larmet "låg fodernivå"?

Claes Uppdaterad av Claes

"Larmet för "låg fodernivå" är en notifikation som indikerar att fodernivån i din foderautomat håller på att ta slut. Detta larm är utformat för att varna dig när det är dags att fylla på foderautomaten för att säkerställa en kontinuerlig tillförsel av foder till dina djur.

När du får larmet för "låg fodernivå" är det viktigt att agera och fylla på foderautomaten så snart som möjligt. Här är stegen för att hantera detta larm:

  1. Kontrollera fodernivån: Verifiera den nuvarande fodernivån i din foderautomat. Detta kan vanligtvis göras genom att visuellt inspektera insidan av foderautomaten.
  2. Fyll på foderautomaten: Om fodernivån är låg eller tom, fyll på foderautomaten med en lämplig mängd foder.
  3. Övervaka foderskonsunptionen: Efter att ha fyllt på foderautomaten, övervaka hur snabbt fodret förbrukas över tid för att fastställa konsumtionshastigheten. Detta hjälper dig att etablera en utfodringsplan och säkerställa att foderautomaten kontinuerligt är försedd med foder.
  4. Regelbundet underhåll: Förutom att fylla på foderautomaten är det viktigt att regelbundet utföra underhåll, såsom rengöring av foderautomaten och kontroll av eventuella fel eller blockeringar vid spridaren. Detta hjälper till att bibehålla foderautomatens funktionalitet och säkerställa optimala utfodringsförhållanden.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "Motorn går lätt"?

Kontakta