Vad betyder larmet "Uppkoppling bruten"?

Claes Uppdaterad av Claes

Larmet om "Uppkoppling bruten" indikerar att det har uppstått en förlust av anslutning mellan din FeedCon-enhet och Nordic Gamekeeper-systemet. Detta larm utlöses när enheten inte kan upprätta en korrekt kommunikationslänk.

För att åtgärda larmet om "Uppkoppling bruten" följ följande steg:

  1. Kontrollera foderautomatens batteri: Se till att batteriet som driver din foderautomat inte är lågt eller urladdat. Om batterinivån är låg, ladda upp eller byt ut det vid behov.
  2. Kontrollera eventuella skadade kablar: Inspektera anslutna antennkablar och leta efter eventuella tecken på skador eller brott. Se till att alla kablar är ordentligt anslutna och i gott skick.
  3. Kontakta Nordic Gamekeeper-support: Om larmet om "Uppkoppling bruten" kvarstår efter att du har kontrollerat batteriet och antennkablar, rekommenderas det att du kontaktar Nordic Gamekeeper-supporten för vidare hjälp. De kommer att kunna ge specifika felsökningssteg och hjälpa till att lösa anslutningsproblemet.

Genom att följa dessa steg kan du felsöka och åtgärda larmet om "förlorad anslutning" på din FeedCon-enhet.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "FeedCon startades om"?

Vad betyder larmet "Motorn går lätt"?

Kontakta