Vad betyder larmet "LED ur funktion" på min FeedCon?

Claes Uppdaterad av Claes

Om du får ett "LED ur funktion" larm på din FeedCon®, kan det indikera att ditt LED-ljus är felaktigt eller inte korrekt anslutet. Kontrollera att LED-belysningen fungerar genom att ansluta det direkt till en strömkälla. Se till att det är korrekt anslutet till LED utgångarna på din FeedCon®.

För att testa det LED-belysningen, utför en ny kalibreringsomstart på din FeedCon®. Om LED-ljusen inte fungerar, kontakta Nordic Gamekeepers support.

Observera: Var försiktig när du ansluter LED-belysning som drar mer än 5A ström (60W) eftersom systemet bara kan hantera en viss nivå av kraft.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "Kalibrering misslyckades"?

Vad betyder larmet "FeedCon inaktiv"?

Kontakta