Om jag vill testa min FeedCon® i fält, hur gör jag det?

Claes Uppdaterad av Claes

Om du vill testa din FeedCon-enhet i fält, följ dessa stegen:

För test i fält med Bluetooth (FeedCon version 2) (endast tillgängligt för Premium-abonnemang):

Om du har FeedCon 2.0 och använder Premium-abonnemanget, kan du utlösa en extra omgång foder med hjälp av Bluetooth-funktionen. Se till att din enhet är ansluten till FeedCon via Bluetooth och använd appen för att utlösa en extra omgång foder.

För test i fält genom kalibrering (FeedCon version 1 & 2):

  1. Förbered dig för fälttestning: Se till att du har alla nödvändiga komponenter för din FeedCon®-enhet. Kontrollera att batteriet är laddat och att det finns foder i behållaren.
  2. Stäng av strömmen: Koppla loss strömkällan från din FeedCon®-enhet för att säkerställa att den är helt avstängd.
  3. Koppla på batteriet igen: Anslut batteriet till din FeedCon®-enhet och se till att anslutningen är säker.
  4. Initiera kalibrering i Nordic Gamekeeper-appen: Öppna Nordic Gamekeeper-appen och navigera till kalibreringsfunktionen. Starta kalibreringsprocessen genom att följa instruktionerna i appen.
  5. Observera motorns respons: Efter att ha initierat kalibreringen kommer motorn att ge tre slag och köra i 6 sekunder. Observera motorns respons och se till att den fungerar korrekt.

Genom att följa dessa steg kan du testa din FeedCon®-enhet ute i fält. Se till att du har rätt inställningar och att enheten fungerar som förväntat innan du använder den i produktionsmiljöer.

Kunde vi hjälpa dig?

Hur fungerar kommunikationen mellan FeedCon® och Nordic Gamekeeper-appen?

Varför kan jag inte välja Astro-läge med FeedCon®?

Kontakta