Vad betyder larmet "motorn går tugnt"?

Claes Uppdaterad av Claes

Larmet "Motor går tungt" indikerar att motorn i din foderautomat upplever ökad belastning eller motstånd under drift. Detta kan inträffa när det finns ett hinder eller blockering i fodermekanismen.

Möjliga orsaker till larmet "Motor går tungt" kan inkludera:

  1. Felaktig kalibrering: Det kan bero på felaktig kalibrering av din FeedCon. Om du har kalibrerat din foderautomat när behållaren var tom och sedan fyllt på den, kan detta leda till att motorn upplever ökad belastning när du väl fyller på fodret.
  2. Blockeringar: Det kan finnas föremål, som grenar eller skräp, som har fastnat i fodermekanismen och orsakar stopp eller blockering.
  3. Foderblockering: Fodret kan klumpa ihop sig eller kompaktera sig, vilket leder till en tyngre belastning på motorn när den försöker mata ut fodret.

För att åtgärda detta larm och lösa problemet, följ dessa steg:

  1. Inspektera din foderautomat: Undersök foderautomaten och leta efter eventuella blockeringar eller hinder. Om du hittar något som blockerar eller fastnar i foderautomaten, ta bort det som orsakar problemet.
  2. Kontrollera om det finns något fastnat i spridaren eller spridarplattan som kan orsaka att motorn kör tungt.
  3. Töm foderautomaten: Om fodret i behållaren har klumpat sig kan du behöva tömma behållaren helt för att rengöra och torka inuti.
  4. Kontrollera mekaniska problem: Testa att flytta spridarplattan och se att den roterar som den ska utan motstånd eller ojämnheter. Justera eller rengör den för att säkerställa att motorn kan fungera smidigt.
  5. Korrigera kalibreringen: Om du har kalibrerat din foderautomat när behållaren var tom och sedan fyllt på den, kan detta leda till att motorn upplever ökad belastning när du väl fyller på fodret. I så fall kan du behöva kalibrera foderautomaten igen med foder i behållaren för att undvika belastningsproblem.

Genom att följa dessa steg och åtgärda orsaken till larmet "Motor går tungt" kan du återställa normal drift av din foderautomat och säkerställa optimal prestanda.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "Kritisk batterinivå"?

Vad betyder larmet "Hög tempratur"?

Kontakta