Varför skickar min kamera dubbletter av bilder med NG-SIM®?

Ola Andersson Uppdaterad av Ola Andersson

Kameran använder förmodligen både FTP och SMTP i inställningarna. Radera SMTP-data från kameran.

Alternativt, så är det två e-postadresser som kameran skickar till. Ta bort en av e-postadresserna.

Kunde vi hjälpa dig?

Varför kan jag inte avfärda larmet på min enhet i NG-appen?

Är det möjligt att begära att Cloud Camera® tar ett foto på begäran?

Kontakta