Vad indikerar Cloud Camera®'s Diod-lampor?

Claes Uppdaterad av Claes

Batteri-Diod:

Grön = 50 – 100%

Blå = 10 – 49% (Lågt batteri – Byt batteri)

Röd = 0 – 10% (Kritiskt batteri – Byt batteri)

SD-korts-Diod:

Grön = SD-kortet är OK

Blå = SD-kortet är fullt / låst (Kontrollera om kortet är fullt eller låst. Försök formatera eller ta bort bilder.)

Röd = Inget / Dåligt SD-kort (Kortet är i dåligt skick eller det finns inget kort i SD-kortplatsen. Försök formatera, radera eller byta ut kortet.)

Signal-Diod:

Grön = Bra signal

Blå = Svag signal

Röd = Ingen signal

Server-Diod:

Grön = Ansluten

Röd = Ansluter (Lyser rött vid anslutning till molnet och blir grönt när ansluten. Detta kan ta lite tid, var tålmodig.)

Kunde vi hjälpa dig?

Ska jag använda SMTP eller FTP med NG-SIM®?

Var hittar jag bilderna som skickad från Cloud Camera®?

Kontakta