Vad betyder "time lapse-fördröjning" i inställningarna med Cloud Camera®?

Claes Uppdaterad av Claes

"Time lapse-fördröjning" i Cloud Camera® inställningar hänvisar till tidsintervallet mellan på varandra följande foton som tas i time-lapse-läge. Denna inställning låter användaren styra hastigheten på time-lapse-videon genom att ställa in intervallet mellan varje foto.

En kortare fördröjning kommer att resultera i en snabbare rörlig "video", medan en längre fördröjning kommer att resultera i en långsammare rörlig "video". Denna funktion är användbar för att fånga specifika ögonblick eller händelser.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder "exponeringstid" i inställningarna för Cloud Camera®?

Varför kan jag inte ändra inställningarna på min Cloud Camera®?

Kontakta