Vilka är de olika rollerna i Multi-user-läge och vad kan varje roll göra?

Claes Uppdaterad av Claes

Det finns fyra olika roller i Multi-user-läget:

Ägare: Ägaren har högst tillgångsnivå och kan utföra alla åtgärder på enheterna, inklusive radering och destruktiva åtgärder.

Förvaltare: Förvaltare har bred tillgångsnivå och kan övervaka enheterna, ändra inställningar och hantera kameror, men de kan inte utföra destruktiva åtgärder.

Användare: Användare har begränsad tillgång och kan visa enhetsinformation, foton och aktivitetsloggar.

Gäst: Gäster har minst tillgång och kan endast se djuraktivitet och foton på enheter som de har blivit delade med.

Kunde vi hjälpa dig?

Hur kan jag använda Multi-user-läget på mitt konto?

Vad är Multi-user-läget och hur fungerar det?

Kontakta