Varför kan jag inte placera en markering för min enhet på kartan under installationsprocessen?

Claes Uppdaterad av Claes

Om du inte kan placera en nål för din enhet på kartan under installationsprocessen är det troligtvis för att platsinställningarna är inaktiverade för Nordic Gamekeeper-appen. Aktivera platsinställningarna genom att gå till telefonens inställningar och aktivera platsinställningarna för Nordic Gamekeeper-appen.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder "sekvens" i inställningarna för Cloud Camera®?

Vad betyder "bildupplösning vid uppladdning" i inställningarna för Cloud Camera®?

Kontakta