Vad betyder larmet "kameralagring fullt?

Claes Uppdaterad av Claes

När du får en larmindikation om "kameralagring fullt" innebär det att lagringskapaciteten för kamerans minne är helt utnyttjad och det finns inte längre utrymme att lagra nya bilder.

När kamerans lagring är full kan den inte längre ta eller spara nya bilder förrän utrymmet rensas eller ytterligare lagring läggs till. Detta kan förhindra att kameran fungerar korrekt och leda till missade fotomöjligheter.

För att åtgärda detta problem och återgå till normal drift av kameran kan du följa dessa steg:

  1. Granska och ta bort onödiga filer: Öppna kamerans lagring med hjälp av medföljande sladd eller en SD-korts läsare för att granska befintliga bilder. Ta bort de bilder som inte längre behövs.
  2. Överför bilder till en annan lagringsenhet: Om det finns viktiga bilder som du vill spara, överför dem till en annan lagringsenhet som en dator, extern hårddisk eller molnlagring. Detta skapar mer utrymme på kamerans lagring.
  3. Öka lagringskapaciteten: Om du ofta stöter på larmet "Fullt kameraminne" kan du överväga att uppgradera kamerans lagringskapacitet. Det kan innebära att du byter ut minneskortet mot ett större (max 32GB) som är kompatibelt med din Cloud Camera.
  4. Aktivera SD-Cycle: Cloud Camera har en funktion som kallas SD-Cycle och som automatiskt raderar äldre bilder för att ge plats åt nya. Aktivera SD-Cycle i Cloud Camera-inställningarna. Genom att aktivera SD-Cycle säkerställer du att kameran fortsätter att ta nya bilder även när lagringsutrymmet är nästan fullt.

Genom att hantera lagringskapaciteten för din kamera och vidta lämpliga åtgärder när larmet "Kameralagring full" uppstår kan du säkerställa en oavbruten och effektiv drift av din Cloud Camera för att ta bilder.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "Betalningen misslyckades, betalningsmetoden utgången"?

Kontakta