Vad är Nordic Gamekeeper Gallery?

Claes Uppdaterad av Claes

Nordic Gamekeeper Gallery är ett välorganiserat bildgalleri i Nordic Gamekeeper-appen. När din kamera är ansluten till Nordic Gamekeeper-appen skickas och organiserade alla dina bilder i det dedikerade bildgalleriet inne i Nordic Gamekeeper-appen.

Kunde vi hjälpa dig?

Hur aktiverar jag fodersparläge på min foderautomat/FeedCon med en aktivitetssensor?

Hur kopplar jag en åtelkamera till min redan installerade FeedCon®?

Kontakta