Vad betyder larmet "Fel FTP-lösenord"?

Claes Uppdaterad av Claes

Larmet "Felaktigt FTP-lösenord" indikerar att du har angett ett felaktigt FTP-lösenord i din tredjepartskamera, vilket gör att kameran inte kan ansluta till FTP-servern. Detta larm fungerar som en notifikation om att FTP-uppgifterna i din kamerainställning behöver korrigeras.

För att åtgärda larmet "Felaktigt FTP-lösenord" följ dessa steg:

  1. Kontrollera FTP-inställningar i din kamera: Öppna inställningsmenyn i din tredjepartskamera och verifiera FTP-konfigurationen. Se till att FTP-serveradressen, användarnamnet och lösenordet matchar informationen som tillhandahålls i Nordic Gamekeeper-appen.
  2. Hämta FTP-uppgifter i Nordic Gamekeeper-appen: Öppna Nordic Gamekeeper-appen och navigera till NG-SIM-inställningarna genom att klicka på din tillagda NG-SIM. Välj sedan "Inställningar". Här hittar du alla nödvändiga FTP-uppgifter som krävs för din kamera, inklusive serveradress, användarnamn och lösenord.
  3. Uppdatera FTP-inställningar i din kamera: Om du upptäcker några avvikelser mellan FTP-inställningarna i din kamera och detaljerna som tillhandahålls i Nordic Gamekeeper-appen, gör de nödvändiga ändringarna i kamerainställningarna. Ange rätt FTP-serveradress, användarnamn och lösenord för att säkerställa en framgångsrik anslutning till FTP-servern.
  4. Testa FTP-anslutningen: Efter att ha uppdaterat FTP-inställningarna i din kamera, utför ett test för att kontrollera om kameran kan etablera en anslutning till FTP-servern. Ta ett testfoto eller initiera en överföring för att verifiera att FTP-anslutningen fungerar korrekt.

Genom att följa dessa steg och se till att rätt FTP-inställningar är angivna i din kamera kan du lösa larmet "Felaktigt FTP-lösenord" och möjliggöra en framgångsrik anslutning mellan kameran och FTP-servern. Om du stöter på svårigheter eller har ytterligare frågor, kontakta gärna Nordic Gamekeeper support för hjälp och vägledning.

Kunde vi hjälpa dig?

Betalning för prenumeration misslyckades på grund av auktoriseringsfel

Vad betyder larmet "Fel SMTP-lösenord"?

Kontakta