Vad betyder larmet "FeedCon inaktiv"?

Claes Uppdaterad av Claes

Larmet "FeedCon inaktiv" indikerar att din FeedCon-enhet för tillfället inte är aktiv på grund av avsaknad av nätverksanslutning under en period av 7 dagar.

De möjliga orsakerna till detta larm kan vara:

  • Lågt batteri i foderautomaten: Batteriet som driver din foderautomat kan vara urladdat, vilket gör att FeedCon-enheten inte kan etablera en nätverksanslutning.
  • Skadad nätverkskabel: Nätverkskabeln som ansluter FeedCon-enheten kan vara skadad eller inte ansluten, vilket hindrar den från att ansluta till nätverket.
  • Defekt FeedCon-enhet: Det kan finnas ett problem med själva FeedCon-enheten som gör att den inte kan etablera eller behålla en nätverksanslutning.

För att lösa larmet "FeedCon inaktiv" rekommenderas följande åtgärder:

  1. Kontrollera foderautomatens batteri: Se till att batteriet som driver din foderautomat är laddat eller byt ut det mot ett fulladdat batteri. Detta kommer att tillhandahålla tillräcklig ström för att återaktivera FeedCon-enheten.
  2. Se över nätverkskabeln: Inspektera nätverkskabeln som är ansluten till FeedCon-enheten för att säkerställa att den är korrekt ansluten och inte skadad. Vid behov, reparera eller byt ut antennen.
  3. Kontakta Nordic Gamekeeper support: Om ovanstående åtgärder inte löser problemet, rekommenderas att du kontaktar Nordic Gamekeeper support för ytterligare hjälp. De kan hjälpa till att diagnostisera problemet och ge vägledning för att lösa larmet "FeedCon inaktiv".

Genom att följa dessa åtgärder kan du hantera larmet "FeedCon inaktiv" och återställa nätverksanslutningen för din FeedCon-enhet, vilket säkerställer dess korrekta funktion och kommunikation med Nordic Gamekeeper-systemet.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "LED ur funktion" på min FeedCon?

Vad betyder larmet "Kritisk batterinivå"?

Kontakta