Vad betyder "Kameraläge" i inställningarna för Cloud Camera®?

Claes Uppdaterad av Claes

I inställningarna för kameraläge har du möjlighet att välja mellan foto eller time-lapse.

Fotoläge: Kameran tar foton.

Time-lapse-läge: Kameran tar flera foton med ett inställt tidsintervall.

Vad betyder "sekvens" i inställningarna för Cloud Camera®?

I inställningarna för "sekvens" har du möjlighet att välja mellan 1, 2, 3, 4 och 5 sekvenser. Detta alternativ innebär hur många bilder kameran tar i rad när ett foto tas.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder "Bildupplösning" i inställningarna för Cloud Camera®?

Hur bör jag placera Cloud Camera®?

Kontakta