Vad betyder larmet "kameralagring nästan full"?

Claes Uppdaterad av Claes

När du får en notifiering som säger "Kameranlagring nästan full," innebär det att lagringskapaciteten för SD-kortet i din Cloud Camera närmar sig sin gräns. SD-kortet är den minneskort som används för att lagra de tagna bilderna från kameran.

När lagringen börjar bli full indikerar det att det finns begränsat utrymme kvar på SD-kortet för att lagra nya bilder.

För att åtgärda detta problem och förhindra eventuell dataförlust eller avbrott i att ta nya bilder kan du vidta följande åtgärder:

  1. Frigör utrymme: Granska de befintliga bilderna på SD-kortet och ta bort eventuella onödiga eller gamla bilder som inte längre behövs. Detta skapar extra utrymme för nya bilder.
  2. Öka lagringskapaciteten: Om lagringskapaciteten på SD-kortet är otillräcklig för dina behov kan du överväga att byta ut det mot ett SD-kort med högre kapacitet. Se till att det nya SD-kortet är kompatibelt med din Cloud Camera och inte har mer än 32GB minne.
  3. Aktivera SD-cykel: Din Cloud Camera har en funktion som möjliggör automatisk radering av gamla bilder när lagringen når en viss kapacitet. Genom att aktivera SD-cykel kommer kameran automatiskt att ta bort äldre bilder för att skapa utrymme för nya. Du hittar knappen för att aktivera SD-cykel i enhetens inställningar.
  4. Säkerhetskopiera bilder regelbundet: För att säkerställa att du inte förlorar några viktiga bilder bör du regelbundet säkerhetskopiera bilderna från SD-kortet till en annan lagringsenhet, som en t.ex dator eller en extern hårddisk.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "Betalningen misslyckades, dragningen nekad"?

Vad betyder larmet "Betalning misslyckades, täckning saknas"

Kontakta