Vad betyder larmet "Betalning misslyckades, täckning saknas"

Claes Uppdaterad av Claes

Om du får ett larm med meddelandet "Betalning misslyckades, täckning saknas" innebär det att betalningen för din prenumeration inte kunde genomföras på grund av bristande medel på det associerade betalningskontot.

Otillräckliga medel kan uppstå när saldot på ditt bankkonto eller den tillgängliga kreditgränsen på ditt kreditkort inte är tillräckligt för att täcka beloppet för prenumerationen.

För att lösa problemet med otillräckliga medel för din prenumeration kan du vidta följande åtgärder:

  1. Kontrollera kontots saldo: Verifiera att du har tillräckligt med medel tillgängliga på ditt bankkonto eller att ditt kreditkort har tillräckligt med tillgänglig kredit för att täcka betalningen för prenumerationen.
  2. Lägg till medel eller överför pengar: Om saldot på ditt konto är otillräckligt kan du överväga att lägga till medel på ditt bankkonto eller överföra pengar från ett annat konto för att se till att det finns tillräckligt med medel för betalningen.
  3. Uppdatera betalningsmetod: Om du har en alternativ betalningsmetod tillgänglig, till exempel ett annat bankkonto eller kreditkort, kan du uppdatera dina betalningsuppgifter för att använda den alternativa metoden för betalningen av prenumerationen.
  4. Kontakta din bank eller finansiella institution: Om du anser att det har skett ett fel eller om du behöver hjälp med ditt konto, kontakta din bank eller finansiella institution för ytterligare vägledning. De kan ge information om eventuella specifika begränsningar eller krav som gäller för ditt konto.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du hantera problemet med otillräckliga medel och se till att betalningen för din prenumeration genomförs framgångsrikt.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "kameralagring nästan full"?

Vad betyder larmet "Betalningen misslyckades, betalningsmetoden utgången"?

Kontakta