Vad betyder larmet "Många fotoinställningar"?

Claes Uppdaterad av Claes

Larmet "Många fotoinställningar" indikerar att du troligtvis har konfigurerat både SMTP (e-post) och FTP (filöverföring) inställningar i din tredjeparts kamera för fotouppladdningar. Detta kan orsaka konflikter och resultera i att kameran inte kan skicka bilder korrekt till de önskade kanalerna.

För att lösa detta problem, följ följande steg:

  1. Åtkomst till kamerainställningarna: Öppna inställningsmenyn på din tredjeparts kamera eller kameramjukvara.
  2. Ta bort SMTP-inställningar: Hitta SMTP-inställningarna i kameramenyn och ta bort eller inaktivera dem. Detta kommer att säkerställa att kameran endast använder FTP-kanalen för fotouppladdningar.
  3. Spara ändringarna: Efter att ha tagit bort SMTP-inställningarna, spara ändringarna i kamerainställningsmenyn.
  4. Testa FTP-kanalen: När SMTP-inställningarna har tagits bort, testa FTP-kanalen för att verifiera att kameran kan framgångsrikt ladda upp bilder till den konfigurerade FTP-servern.

Genom att följa dessa steg och ta bort SMTP-inställningarna från din kamera kan du lösa larmet "Många fotoinställningar" och se till att kameran är korrekt konfigurerad för att använda FTP-kanalen för fotouppladdningar. Om du stöter på några svårigheter eller har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta Nordic Gamekeeper support för hjälp.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "Fel SMTP-lösenord"?

Vad betyder larmet "Kamera kritiskt batterinivå"?

Kontakta