Vad betyder larmet "Kamera kritiskt batterinivå"?

Claes Uppdaterad av Claes

Larmet "Kamera kritiskt batterinivå" indikerar att batterinivån på din Cloud Camera är kritiskt låg och kräver omedelbar uppmärksamhet. Detta larm fungerar som en påminnelse om att byta ut AA-batterierna eller ladda upp den 12V externa batteriet som driver kameran.

För att åtgärda detta larm och säkerställa oavbruten drift av din Cloud Camera, följ dessa steg:

  1. Kontrollera kamerans batterinivå: Du kan övervaka batterinivån på kameran genom Nordic Gamekeeper-appen (Endast AA-batteri)
  2. Byt ut AA-batterier: Om din Cloud Camera drivs av AA-batterier, byt ut de gamla eller urladdade batterierna med nya. Se till att använda högkvalitativa batterier för optimal prestanda.
  3. Ladda upp 12V externt batteri: Om din Cloud Camera drivs av ett 12V externt batteri, anslut det till en lämplig laddare och ladda upp batteriet. Följ tillverkarens instruktioner för korrekt laddning.
  4. Övervaka batterinivå: Efter att ha bytt ut batterierna, övervaka batterinivån regelbundet för att säkerställa att den håller sig på en acceptabel nivå. Detta hjälper dig att hålla dig informerad om batteristatusen och undvika kritiskt låga nivåer i framtiden.
  5. Överväg batterioptimering: För att maximera batteritiden för din Cloud Camera kan du optimera dess prestanda genom att justera inställningar som PIR-känslighet, bildupptagningsfrekvens eller använda aktivitetstider för kameran. Dessa optimeringar kan hjälpa till att förlänga batteritiden och minska frekvensen av batteribyte eller uppladdning.

Genom att följa dessa steg och vidta lämpliga åtgärder kan du åtgärda larmet "Kamera kritiskt batterinivå" och säkerställa att din Cloud Camera fortsätter att vara strömförsörjd och fungerar för kontinuerlig övervakning och fotografering.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "Många fotoinställningar"?

Vad betyder larmet "Ditt NG-SIM är nu permanent avstängt"?

Kontakta