Vad betyder larmet "Fel SMTP-lösenord"?

Claes Uppdaterad av Claes

Larmet "Fel SMTP-lösenord" indikerar att det har uppstått problem med inloggningen när din kamera försöker ansluta till SMTP-servern för e-postaviseringar. Detta kan bero på att felaktigt lösenord har angetts i kamerans inställningar.

För att lösa larmet "Fel SMTP-lösenord" följ dessa steg:

  1. Kontrollera SMTP-inställningarna i din kamera: Öppna kamerans inställningsmeny och verifiera SMTP-konfigurationen. Se till att SMTP-serveradressen, användarnamnet och lösenordet är korrekt angivna.
  2. Hämta SMTP-information från Nordic Gamekeeper-appen: Öppna Nordic Gamekeeper-appen och gå till NG-SIM-inställningarna genom att välja din tillagda NG-SIM. Klicka sedan på "Inställningar". Här hittar du all nödvändig SMTP-information som behövs för din kamera, inklusive serveradress, användarnamn och lösenord.
  3. Uppdatera SMTP-inställningarna i din kamera: Om du upptäcker några avvikelser mellan SMTP-inställningarna i din kamera och informationen som tillhandahålls i Nordic Gamekeeper-appen, gör de nödvändiga ändringarna i kamerans inställningar. Ange rätt SMTP-serveradress, användarnamn och lösenord för att säkerställa en framgångsrik anslutning till SMTP-servern.
  4. Testa SMTP-anslutningen: Efter att ha uppdaterat SMTP-inställningarna i din kamera, utför ett test för att kontrollera om kameran kan etablera en anslutning till SMTP-servern. Skicka ett testmeddelande eller initiera en e-postavisering för att verifiera att SMTP-anslutningen fungerar korrekt.

Genom att följa dessa steg och se till att korrekta SMTP-inställningar anges i din kamera kan du lösa larmet "Fel SMTP-lösenord" och möjliggöra framgångsrika e-postaviseringar. Om du stöter på några svårigheter eller har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta Nordic Gamekeeper support för hjälp och vägledning.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "Fel FTP-lösenord"?

Vad betyder larmet "Många fotoinställningar"?

Kontakta