Kan abonnemangsnivån ändras på NG-SIM®?

Claes Uppdaterad av Claes

Du kan välja en ny abonnemangsnivå när som helst. Utlöpsdatumet för abonnemanget ändras beroende på vilken nivå du valt.

Kunde vi hjälpa dig?

Min kamera med NG-SIM® skickar inte bilder, vad kan jag göra?

Ska jag använda SMTP eller FTP med NG-SIM®?

Kontakta