Vad betyder larmet ""Motorn är inte ansluten" på min FeedCon?

Claes Uppdaterad av Claes

Om du får ett larm med meddelandet "Motorn är inte ansluten" på din FeedCon®, betyder det att spridarmotorn inte är korrekt ansluten och fungerar inte som den ska.

För att åtgärda larmet "Motorn är inte ansluten" följ stegen:

  1. Kontrollera anslutning: Kontrollera anslutningarna för motorn på din foderstation och se till att allt är korrekt anslutet.
  2. Testkör motorn: Testa koppla motorn direkt till en strömkälla, om motorn inte sprider, betyder det att motorn är defekt. Kontakta Nordic Gamekeepers support för beställning av utbytesmotor
  3. Kalibrera din FeedCon-enhet.

Om allt ser bra ut, försök att göra en omkalibrering av din FeedCon®. Om problemet kvarstår, kontakta Nordic Gamekeepers supportteam för hjälp och assistans.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "Abonnemang utgånget"

Vad betyder larmet "Låg batterinivå"?

Kontakta