Vad betyder larmet "Betalningen misslyckades"?

Claes Uppdaterad av Claes

Larmet "Betalning för prenumeration misslyckades" utlöses när betalningen för din prenumeration på ditt NG-SIM inte lyckades genomföras. Detta larm meddelar dig att betalningstransaktionen inte kunde genomföras och indikerar ett problem med betalningsmetoden eller kontouppgifterna kopplade till din prenumeration.

Det finns några vanliga anledningar till detta larm:

  1. Dina profiluppgifter i appen stämmer ej överens med de uppgifter som finns på betalkortet. För att uppdatera dina profiluppgifter klicka här.
  2. Otillräckliga medel: Om betalningsmetoden kopplad till din prenumeration inte har tillräckligt med medel för att täcka prenumerationsavgiften kommer betalningen att misslyckas. Det är viktigt att se till att ditt bankkonto eller kreditkort har tillräckligt med medel för att slutföra transaktionen.
  3. Utgånget eller föråldrat betalningsinformation: Om betalningsmetoden du angav vid prenumerationsregistreringen har gått ut eller om uppgifterna har ändrats kommer betalningen inte att gå igenom. Kontrollera att betalningsinformationen är aktuell och giltig.
  4. Restriktioner för betalningsmetoden: Vissa betalningsmetoder har begränsningar eller restriktioner som kan förhindra att transaktionen genomförs. Kontakta din betalningsleverantör eller bank för att säkerställa att det inte finns några restriktioner som påverkar din betalning.

För att lösa problemet med "Betalning för prenumeration misslyckades" kan du vidta följande åtgärder:

  1. Kontrollera betalningsdetaljerna: Verifiera att betalningsmetodsinformationen du har angett är korrekt och uppdaterad. Se till att kort- eller kontouppgifterna, som kortnummer, utgångsdatum och CVV-kod, är korrekt angivna.
  2. Uppdatera betalningsmetoden: Om betalningsmetoden har gått ut eller behöver uppdateras kan du lägga till en ny giltig betalningsmetod på ditt konto. Se till att ange korrekta uppgifter och ställ in den nya betalningsmetoden som standard för din prenumeration.
  3. Kontakta din bank eller betalningsleverantör: Om du har kontrollerat att betalningsuppgifterna är korrekta och att det finns tillräckligt med medel, men betalningen ändå misslyckas, kontakta din bank eller betalningsleverantör för att undersöka eventuella problem eller begränsningar.
  4. Kontakta Nordic Gamekeeper support: Om problemet kvarstår eller om du behöver ytterligare hjälp, kontakta Nordic Gamekeeper supportteam. De kan ge specifik vägledning och hjälpa till att lösa betalningsproblemet.

Genom att hantera larmet "Betalning för prenumeration misslyckades" och lösa det underliggande betalningsproblemet kan du säkerställa oavbruten åtkomst till de prenumererade tjänsterna som tillhandahålls av Nordic Gamekeeper.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad menas med larmet "Kamera uppkoppling förlorad"?

Vad betyder larmet "Max dataförbrukning nådd"

Kontakta