Vad betyder larmet "Låg batterinivå"?

Claes Uppdaterad av Claes

"Låg batterinivå" alarmet indikerar att batterinivån för din foderautomat är låg och behöver uppmärksamhet. Denna varning avser specifikt det batteri som driver din FeedCon® och foderautomat.

När du får en "Låg batterinivå" varning är det viktigt att vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa en oavbruten utfodring. Här är stegen för att hantera denna varning:

  1. Ladda foderautomatens batteri: Om batterinivån är låg men inte kritiskt låg, anslut foderautomaten till en strömkälla med hjälp av en lämplig laddare. Låt batteriet laddas helt tills det når en tillräcklig nivå för normal drift. Följ tillverkarens rekommenderade laddningsanvisningar.
  2. Byt ut foderautomatens batteri: Om du upplever frekventa "Låg batterinivå" varningar trots att du laddar batteriet kan det vara nödvändigt att byta ut foderautomatens batteri.
  3. Säkerställ korrekt batteriskötsel: För att förhindra framtida "Låg batterinivå" varningar är det viktigt att sköta batteriet på rätt sätt. Följ tillverkarens rekommendationer för batterivård, såsom att undvika extrema temperaturer, använda rätt laddningsmetod och regelbundet kontrollera batteriets hälsa.
  4. Installera en solpanel: Genom att installera en solpanel kan du förlänga batteritid och livsläng på ditt batteri.

Genom att omedelbart hantera "Låg batterinivå" varningen och vidta lämpliga åtgärder kan du säkerställa att din foderautomat fortsätter att fungera smidigt och tillförlitligt utan avbrott orsakade av ett urladdat batteri.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet ""Motorn är inte ansluten" på min FeedCon?

Vad betyder larmet "Kalibrering misslyckades"?

Kontakta