Vad händer om betalning misslyckas eller inte betalas med NG-SIM®?

Claes Uppdaterad av Claes

Systemet kommer att försöka dra av betalningen under de följande dagarna och skicka en notis och ett e-postmeddelande som anger orsaken till att avdraget misslyckades.

Om prenumerationen har gått ut under en längre period kommer du att få en notis och ett e-postmeddelande.

Om betalningen inte kan slutföras inom 90 dagar från det att prenumerationen gick ut, kommer NG-SIM®-kortet att avslutas, och du kommer att få en notis på dag 76, vilket ger dig 14 dagars varsel innan kortet avslutas.

Kunde vi hjälpa dig?

Hur många NG-SIM® kan jag ansluta till mitt konto i appen?

Vad betyder "exponeringstid" i inställningarna för Cloud Camera®?

Kontakta