Hur formaterar jag min Cloud Camera?

Claes Uppdaterad av Claes

Man kan formatera Cloud Camera på två olika sätt:

1. Med hjälp av "F"-knappen på Cloud Camera:

För att omformatera din Cloud Camera genom att använda den inbyggda "F"-knappen, följ stegen nedan noggrant:

 • Stäng av kameran:
  • Lokalisera strömbrytaren på din Cloud Camera.
  • Försäkra dig om att den är inställd på positionen "OFF".
 • Aktivera testläget:
  • Skjut strömbrytaren till positionen märkt "TEST".
 • Vänta på lamporna:
  • Observera lamporna/dioderna på kameran.
  • Vänta tills samtliga lampor har aktiverats och börjat lysa.
 • Formatera kameran:
  • Håll nu ned "F"-knappen tills alla fyra dioderna ändrar färg och lyser rött samtidigt.
  • När detta händer, släpp "F"-knappen.
 • Bekräftelse:
  • Om alla dioder lyser rött har formateringen lyckats. Din Cloud Camera är nu omformaterad och redo att användas igen.
  2. Via SD-kort:
  • Plocka ut SD-Kort från kameran och sätt i dator eller SD-kortsläsare.
  För att formatera SD-kortet på en Windows-dator:
  • Anslut SD-kortet till din dator med hjälp av en kortläsare.
  • Öppna "Den här datorn" eller "File Explorer".
  • Högerklicka på SD-kortets ikon och välj "Formatera..." från menyn som dyker upp.
  • I fönstret som öppnas, se till att rätt filsystem är valt. För de flesta SD-kort bör "FAT32" eller "exFAT" vara lämpligt.
  • Se till att kryssa ur rutan "Snabbformatering" om du vill göra en fullständig formatering.
  • Klicka på "Start" och bekräfta att du vill formatera kortet i den varningsdialog som dyker upp.
  • Vänta tills formateringsprocessen är klar, och klicka sedan på "OK".
  • Ta nu ut SD-kortet från datorn och sätt tillbaka det i din Cloud Camera.

Kunde vi hjälpa dig?

Hur uppdaterar jag mitt betalningsmedel för mitt abonnemang?

Hur fungerar betalningen av ett NG-SIM®-abonnemang?

Kontakta