Vad betyder "PIR-fördröjning" i inställningarna för Cloud Camera®?

Claes Uppdaterad av Claes

PIR-fördröjning avser tidsintervallet mellan att kameran tar på varandra följande omgångar av foton.

I dessa inställningar har du möjlighet att välja mellan direkt, 5-30 sekunder eller 1-60 minuter.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder "bildupplösning vid uppladdning" i inställningarna för Cloud Camera®?

Vad betyder "uppladdningsintervall" i inställningarna för Cloud Camera®?

Kontakta