Vad är totalhöjden på foderautomaterna?

Claes Uppdaterad av Claes

Totalhöjden på Nordic Gamekeepers foderautomater är:

125 liter - 195 cm (6,4 fot)

250 liter - 195 cm (6,4 fot)

500 liter - 205 cm (6,7 fot)

1000 liter - 250 cm (8,2 fot)

Kunde vi hjälpa dig?

Hur många dagar räcker fodret i foderautomaten?

Hur aktiverar jag fodersparläget på min foderautomat med aktivitetssensor?

Kontakta