Vad är Multi-user-läget och hur fungerar det?

Claes Uppdaterad av Claes

Multi-user-läget är en ny funktion som gör det möjligt för dig att bjuda in andra användare att dela och hantera enheter i appen. Det innebär att flera personer kan ha åtkomst till och kontrollera enheterna med olika behörigheter och roller.

Kunde vi hjälpa dig?

Vilka är de olika rollerna i Multi-user-läge och vad kan varje roll göra?

Kontakta