Hur uppdaterar jag mjukvaran på min Cloud Camera?

Claes Uppdaterad av Claes

För att uppdatera mjukvaran på din Cloud-kamera följer du dessa steg:

Steg 1: Ladda ner mjukvaran: Klicka på knappen för att ladda ner mjukvaran till din dator:

Steg 2: Stäng av kameran: Flytta strömbrytaren på din Cloud-kamera till "AV"-läge.

Steg 3: Kontrollera batterierna: Se till att du har färska, fulladdade batterier till kameran. Om batterierna är låga, byt ut dem mot nya fulladdade för en smidig uppdateringsprocess.

Steg 4: Installera mjukvaran på kameran: Detta kan göras på två sätt:

Via USB-kabel

  • Anslut kameran till en dator med hjälp av USB-kabeln (medföljer i kamerans förpackning).
  • Formatera eller töm SD-kortet.
  • Öppna den nedladdade mappen och placera filerna "HDM010.BRN" och "sino.aud" i kameramappen (HDM010). OBS!! Lägg INTE filerna i någon mapp utan direkt i kameran.
  • Koppla sedan bort USB-kabeln från datorn och kameran.

Via SD-kort:

  • Sätt in SD-kortet i en SD-kortläsare på din dator.
  • Formatera eller töm SD-kortet.
  • Öppna den nedladdade mappen och placera filerna "HDM010.BRN" och "sino.aud" direkt på SD-kortet. OBS!! Lägg INTE filerna i någon mapp utan direkt på SD-Kortet.
  • Koppla sedan bort SD-kortet från datorn och sätt tillbaka det i kameran.

Steg 5: Anslut kameran till en strömkälla: Sätt i AA-batterier eller anslut ditt externa 12V-batteri med hjälp av en batterikabel.

Steg 6: Sätt kameran i "TEST"-läge: Flytta strömbrytaren på din Cloud-kamera till "TEST"-läge. Kontrollera att alla fyra LED-lampor på kameran lyser rött. Detta indikerar att kameran är i uppdateringsläge.

Steg 7: Vänta i 3 minuter efter LED-lamporna släcks: När LED-lamporna på kameran har stängts av, vänta i minst 3 minuter. Detta ger kameran tillräckligt med tid att slutföra uppdateringen.

Steg 8: Sätt kameran i "AV"-läge igen: Efter att ha väntat i 3 minuter, flytta strömbrytaren på kameran tillbaka till "AV"-läge.

Steg 9: Koppla ifrån strömkällan: Koppla nu bort batterierna eller det externa 12V-batteriet för att göra kameran helt strömlös. Detta återställer kameran efter firmware-uppdateringen.

Steg 10: Anslut strömkällan igen: Anslut nu batterierna eller det externa 12V-batteriet igen till kameran.

Steg 11: Kontrollera uppdateringen: Sätt kameran i "TEST"-läge igen för att se om din Cloud-kamera ansluter. Om kameran fungerar korrekt betyder det att firmware-uppdateringen har slutförts framgångsrikt.

Obs: Innan du slår på kameran, se till att alla lampor har blinkat samtidigt.

Du är klar!

Kunde vi hjälpa dig?

Vad ingår när jag köper ett NG-SIM®?

Vilka batterier kan användas med Cloud Camera®?

Kontakta