Vilka batterier kan användas med Cloud Camera®?

Claes Uppdaterad av Claes

Cloud Camera® kan drivas med 8 st AA-batterier eller ett externt 12V-batteri med en batterikabel.

Kunde vi hjälpa dig?

Var ändrar jag inställningarna för Cloud Camera®?

När laddar Cloud Camera® ner inställningarna?

Kontakta