Vad betyder larmet "Kritisk batterinivå"?

Claes Uppdaterad av Claes

Larmet "Kritisk batterinivå" indikerar att batterinivån i din foderautomat är på en kritisk nivå. Detta larm fungerar som en varning om att batteriet är mycket lågt och kräver omedelbar uppmärksamhet.

För att hantera larmet "Kritisk batterinivå" och vidta lämpliga åtgärder, följ dessa steg:

  1. Byt ut eller ladda batteriet: Om batterinivån är kritiskt låg behöver du antingen byta ut batteriet mot ett fulladdat eller ladda det befintliga batteriet. Följ tillverkarens instruktioner för korrekt batteribyte eller laddning.
  2. Bevaka batterihälsan: Efter att ha bytt ut eller laddat batteriet är det viktigt att övervaka batteriets hälsa och se till att det har tillräckligt med laddning. Kontrollera regelbundet batterinivån för att försäkra dig om att den inte når en kritisk nivå igen.

För att optimera batterianvändningen och förlänga batteriets livslängd, överväg följande åtgärder:

  • Optimera foderautomatens inställningar: Justera foderautomatens inställningar för att minska energiförbrukningen, till exempel genom att ändra LED-belysningsstyrka samt schemalängd. Du kan också ändra utfodringsfrekvensen eller portionsstorlekarna för att minska strömförbrukningen.
  • Undersök eventuella energitjuvar: Se över foderautomatens mekanismer och kontrollera om det finns några problem som kan orsaka onödig energiförbrukning, som blockeringar eller mekaniska fel.

Följande steg kan hjälpa dig att lösa problemet om larmet "Batteri kritiskt" kvarstår efter du bytt batteri:

  1. Kontakta support: Om du har följt ovanstående åtgärder och larmet fortfarande kvarstår, kontakta Nordic Gamekeeper support för ytterligare hjälp och vägledning. Vårt supportteam kommer att bistå dig med att lösa problemet och ge dig rätt assistans.

Genom att följa dessa steg och vidta nödvändiga åtgärder kan du hantera larmet "Kritisk batterinivå" och säkerställa att din foderautomat förblir strömförsörjd och fungerar utan avbrott för optimal prestanda.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "FeedCon inaktiv"?

Vad betyder larmet "motorn går tugnt"?

Kontakta