Vad betyder larmet "Hög tempratur"?

Claes Uppdaterad av Claes

Larmet "Hög temperatur" indikerar att FeedCon-enheten har nått en hög temperatur och kräver uppmärksamhet. Detta larm utlöses när foderautomaten utsätts för extrem värme, vanligtvis från direkt solljus.

Överdriven värme kan påverka prestanda och livslängd för FeedCon-enheten, så det är viktigt att vidta omedelbara åtgärder för att åtgärda detta problem. Här är stegen för att lösa larmet "Hög temperatur":

  1. Kontrollera foderautomatens placering: Utvärdera den nuvarande placeringen av foderautomaten och avgör om den är utsatt för direkt solljus eller andra värmekällor. Det rekommenderas att flytta foderautomaten till ett område som skyddar den från solen eller ger bättre ventilation.
  2. Skydda foderautomaten från direkt solljus: Om det inte är möjligt att flytta foderautomaten kan du överväga att installera ett skydd eller en överdrag för att skydda den från direkt solljus. Detta kan hjälpa till att minska den värme som absorberas av foderautomaten och förhindra överdriven temperaturökning.
  3. Övervaka temperaturen: Efter att du har vidtagit nödvändiga åtgärder är det viktigt att du ser till att temperaturen håller sig inom det rekommenderade driftstemperaturområdet för att undvika överhettning.
  4. Kontakta Nordic Gamekeeper support vid behov: Om du fortsätter att få larmet "Hög temperatur" eller har oro för foderautomatens temperatur, rekommenderas det att kontakta Nordic Gamekeeper support. Vårt supportteam kan ge ytterligare vägledning och hjälp för att lösa eventuella problem relaterade till hög temperatur.

Genom att följa dessa steg och åtgärda larmet "Hög temperatur" snabbt kan du hjälpa till att upprätthålla optimal prestanda och livslängd för din FeedCon-enhet, vilket säkerställer en pålitlig och oavbruten utfodring.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "motorn går tugnt"?

Vad betyder larmet "FeedCon startades om"?

Kontakta