Vad betyder larmet "Motorn går lätt"?

Claes Uppdaterad av Claes

Om du får ett larm med meddelandet "Motorn går lätt" på din FeedCon®, betyder det att spridarmotorn fungerar mindre effektivt än normalt. Det kan bero på låga foder nivåer eller blockeringar i behållaren.

Kontrollera din foderstation för att se till att det inte finns några problem. Om allt verkar vara i ordning kan du försöka utföra en omkalibrering av din FeedCon® (en omstart av enheten krävs).

Observera att du bör göra omkalibreringen med ett fulladdat batteri och tillräckligt med foder i behållaren. Om problemet kvarstår, kontakta Nordic Gamekeepers support för hjälp och assistans.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "Uppkoppling bruten"?

Vad betyder larmet "låg fodernivå"?

Kontakta