Vad betyder "uppladdningsintervall" i inställningarna för Cloud Camera®?

Claes Uppdaterad av Claes

"Uppladdningsintervall" avser frekvensen med vilken Cloud Camera® skickar bilder och data till NG Cloud™.

Uppladdningsintervallet kan ställas in på olika tidsintervall, till exempel omedelbart, varje timme eller en gång per dag.

De olika inställningarna för uppladdningsintervall:

OMGÅENDE: Skickar bilder omedelbart när de tas.

TIMVIS: Buntar och skickar bilder som tas varje timme.

EN GÅNG PER DAG: Skickar alla tagna bilder från dagen en gång varje 24 timmar.

AV: Bilder skickas inte från kameran och sparas endast på SD-kortet.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder "bildupplösning vid uppladdning" i inställningarna för Cloud Camera®?

Vad betyder "Bildupplösning" i inställningarna för Cloud Camera®?

Kontakta