Vad betyder larmet "Kalibrering misslyckades"?

Claes Uppdaterad av Claes

Larmet "Kalibreringen misslyckades" indikerar att kalibreringsprocessen för din FeedCon-enhet inte lyckades. Detta larm informerar om att FeedCon inte kunde slutföra kalibreringen av olika skäl.

Möjliga orsaker till larmet "Kalibreringen misslyckades" kan inkludera:

  • Bristfällig nätverksanslutning: FeedCon kan ha en dålig nätverkssignal eller ingen nätverksanslutning alls, vilket kan hindra kalibreringsprocessen.
  • Defekt eller inte korrekt ansluten motor: Motorn som ansvarar för att distribuera fodret kan vara defekt eller inte korrekt ansluten, vilket förhindrar en framgångsrik kalibrering av FeedCon.
  • Otillräcklig batterikraft: Batteriet som driver FeedCon kan sakna tillräcklig laddning för att driva motorn under kalibreringsprocessen, vilket resulterar i ett misslyckat försök till kalibrering.

En annan möjlig orsak till kalibreringsproblemet kan vara en defekt i själva FeedCon-enheten. I sådana fall rekommenderas det att du kontaktar vårt supportteam för ytterligare hjälp och felsökning.

För att lösa problemet med "Kalibreringen misslyckades" följ följande steg:

  1. Kontrollera nätverksanslutningen: Se till att FeedCon-enheten har en stabil nätverksanslutning. Du kan verifiera detta genom att observera om FeedCon-enheten blinkar grönt var 5:e sekund efter att ha fått larmet. Om FeedCon blinkar grönt var 5:e sekund indikerar det att enheten är ansluten.
  2. Defekt eller ej ansluten motor: Testa koppla motorn direkt till en strömkälla, om motorn inte sprider, betyder det att motorn är defekt. Kontakta Nordic Gamekeepers support för beställning av utbytesmotor
  3. Ladda foderautomatens batteri: Om kalibreringen misslyckades på grund av otillräcklig batterikraft, försök ladda foderautomatens batteri till en tillräcklig nivå. Se till att använda en kompatibel laddare och följ tillverkarens riktlinjer för korrekt laddning.
  4. Kontakta Nordic Gamekeeper support: Om ovanstående steg inte löser problemet eller om du misstänker en defekt i FeedCon-enheten, rekommenderas det att du kontaktar vårt supportteam. Vårt dedikerade supportteam kommer att hjälpa dig att diagnostisera och lösa problemet med kalibreringsmisslyckandet.

Genom att följa dessa steg och söka hjälp från vårt supportteam vid behov kan du hantera larmet "Kalibreringen misslyckades" och säkerställa korrekt kalibrering av din FeedCon-enhet för exakt fördelning av foder.

Kunde vi hjälpa dig?

Vad betyder larmet "Låg batterinivå"?

Vad betyder larmet "LED ur funktion" på min FeedCon?

Kontakta