FeedCon

Vad betyder larmet "abonnemang går snart ut"?

När du får larmet "Abonnemang går snart ut" innebär det att ditt FeedCon-abonnemang närmar sig sitt utgångsdatum. Detta larm fungerar som en påminnelse om att förnya ditt abonnemang för att säkerstäl…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Abonnemang utgånget"

När du får larmet "Abonnemang utgånget" innebär det att ditt FeedCon-abonnemang har löpt ut och inte längre är aktivt. Detta larm fungerar som en påminnelse om att din tillgång till funktionerna och…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet ""Motorn är inte ansluten" på min FeedCon?

Om du får ett larm med meddelandet "Motorn är inte ansluten" på din FeedCon®, betyder det att spridarmotorn inte är korrekt ansluten och fungerar inte som den ska. För att åtgärda larmet "Motorn är i…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Låg batterinivå"?

"Låg batterinivå" alarmet indikerar att batterinivån för din foderautomat är låg och behöver uppmärksamhet. Denna varning avser specifikt det batteri som driver din FeedCon® och foderautomat. När du…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Kalibrering misslyckades"?

Larmet "Kalibreringen misslyckades" indikerar att kalibreringsprocessen för din FeedCon-enhet inte lyckades. Detta larm informerar om att FeedCon inte kunde slutföra kalibreringen av olika skäl. Möjl…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "LED ur funktion" på min FeedCon?

Om du får ett "LED ur funktion" larm på din FeedCon®, kan det indikera att ditt LED-ljus är felaktigt eller inte korrekt anslutet. Kontrollera att LED-belysningen fungerar genom att ansluta det direk…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "FeedCon inaktiv"?

Larmet "FeedCon inaktiv" indikerar att din FeedCon-enhet för tillfället inte är aktiv på grund av avsaknad av nätverksanslutning under en period av 7 dagar. De möjliga orsakerna till detta larm kan v…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Kritisk batterinivå"?

Larmet "Kritisk batterinivå" indikerar att batterinivån i din foderautomat är på en kritisk nivå. Detta larm fungerar som en varning om att batteriet är mycket lågt och kräver omedelbar uppmärksamhet…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "motorn går tugnt"?

Larmet "Motor går tungt" indikerar att motorn i din foderautomat upplever ökad belastning eller motstånd under drift. Detta kan inträffa när det finns ett hinder eller blockering i fodermekanismen. M…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Hög tempratur"?

Larmet "Hög temperatur" indikerar att FeedCon-enheten har nått en hög temperatur och kräver uppmärksamhet. Detta larm utlöses när foderautomaten utsätts för extrem värme, vanligtvis från direkt sollj…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "FeedCon startades om"?

När du ser larmet "FeedCon har startats om" indikerar det att FeedCon-enheten har startats om av någon anledning. Detta kan hända när du kopplar bort och ansluter batteriet under kalibrering eller nä…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Uppkoppling bruten"?

Larmet om "Uppkoppling bruten" indikerar att det har uppstått en förlust av anslutning mellan din FeedCon-enhet och Nordic Gamekeeper-systemet. Detta larm utlöses när enheten inte kan upprätta en kor…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "Motorn går lätt"?

Om du får ett larm med meddelandet "Motorn går lätt" på din FeedCon®, betyder det att spridarmotorn fungerar mindre effektivt än normalt. Det kan bero på låga foder nivåer eller blockeringar i behåll…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad betyder larmet "låg fodernivå"?

"Larmet för "låg fodernivå" är en notifikation som indikerar att fodernivån i din foderautomat håller på att ta slut. Detta larm är utformat för att varna dig när det är dags att fylla på foderautoma…

Claes
Uppdaterad av Claes

Kontakta