Multi-user

Kan en användare ha tillgång till mer än en roll i Multi-user-läget?

Nej, varje användare kan endast ha en roll i Multi-user-läget. En användares roll bestäms av ägaren och kan ändras vid behov.

Claes
Uppdaterad av Claes

Kan jag ändra rollen för en användare när de har tilldelats en roll i Multi-user-läget?

Som ägare har du fullständig kontroll över användarrollerna i Multi-user-läget. För att ändra rollen för en befintlig användare, följ dessa steg: Öppna Nordic Gamekeeper-appen. Gå till inställningarn…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad ska jag göra om jag har problem med Multi-user-läget?

Om du upplever problem med att sätta upp eller använda Multi-user-läget, rekommenderar vi att du kontrollerar att du har den senaste appversionen och följer instruktionerna för att bjuda in och hante…

Claes
Uppdaterad av Claes

Hur kan jag ta bort en användare från Multi-user-läget?

För att ta bort en användare från Multi-user-läget, följ dessa steg: Öppna Nordic Gamekeeper-appen. Gå till inställningarna genom att trycka på ikonen för inställningar. Välj "Dela enheter" för att h…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad är det maximala antalet användare som kan vara i Multi-user-läget?

Det finns ingen begränsning för antalet användare som kan vara i Multi-user-läge i Nordic Gamekeeper-appen. Du kan bjuda in så många användare du behöver för att samarbeta och dela åtkomst till dina…

Claes
Uppdaterad av Claes

Hur kan jag bjuda in andra att gå med som användare i Multi-user-läget?

Du kan bjuda in andra att delta i Multi-user-läget genom att använda inbjudningsfunktionen i appen. Så här gör du: Öppna Nordic Gamekeeper-appen. Gå till appens inställningar. Tryck på "Dela enheter"…

Claes
Uppdaterad av Claes

Hur kan jag använda Multi-user-läget på mitt konto?

För att använda Multi-user-läget behöver du uppdatera appen till den senaste versionen. Efter uppdateringen kan du bjuda in andra användare och tilldela dem olika roller för att hantera dina enheter.

Claes
Uppdaterad av Claes

Vilka är de olika rollerna i Multi-user-läge och vad kan varje roll göra?

Det finns fyra olika roller i Multi-user-läget: Ägare: Ägaren har högst tillgångsnivå och kan utföra alla åtgärder på enheterna, inklusive radering och destruktiva åtgärder. Förvaltare: Förvaltare ha…

Claes
Uppdaterad av Claes

Vad är Multi-user-läget och hur fungerar det?

Multi-user-läget är en ny funktion som gör det möjligt för dig att bjuda in andra användare att dela och hantera enheter i appen. Det innebär att flera personer kan ha åtkomst till och kontrollera en…

Claes
Uppdaterad av Claes

Kontakta